Πόσα χρήματα χορηγούν τα ταμεία

Πόσα χρήματα χορηγούν τα ταμεία

Πόσα χρήματα χορηγούν τα ταμεία

ΤΑΜΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ

ΕΤΗ

ΠΕΔΥ
     
 • ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 

2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων)
1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 

2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επ/τιών)
1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου)

 1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων)
1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ
1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΤΑΥΤΕΚΩ
 1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΕΤΑΑ
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

450€ 4
 •  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα
2) 3 προσφορές
3) Τιμολόγιο
 469,55€ 3
 • ΤΑΥΤΕΚΩ
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ AMERICANEXPRESS, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK)
 

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό 
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

 400,0€ 4
 •  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό,
3) Τιμολόγιο

382,00€ 
στους άμεσα ασφαλισμένους


323,00€ 
στους έμμεσα ασφαλισμένους

2
 •  Ε.Υ.Δ.Α.Π
1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό,
3) Στον Αρχίατρο για έγκριση
4) Τιμολόγιο
 410,86€ 2
 •  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
1) Γνωμάτευση και Ακοόγραμμα,
2) κίτρινη εντολή στο βιβλιάριο από τον ΩΡΛ ιατρό ότι χρήζει ακουστικού,
3) Τιμολόγιο
 352,16€ 5
 • Τ.Α.Ε.Τ.Α. (Εργατών Τύπου)
1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από Κρατικό Νοσοκομείο
2) 3 Προσφορές
3) Τιμολόγιο
 75%του τιμολογίου 2
 •  Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα
2) Τιμολόγιο

Και οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται ακουστικό
 396,20€  
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα
2) Τιμολόγιο

Και οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται ακουστικό
 396,20€ 2
 •  Τ.Σ.Ε.ΥΠ
1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα,
3) έγκριση από το Ταμείο
Βαρέα 143,33€
Μεσαία125,40€
Ελαφριά107,50€
 
 

 

Κέντρα ακοής EarMedical